Learning At Home เรียนรู้อยู่กับบ้าน จนกว่าจะผ่าน Covid-19

Last updated: 2021-08-10  |  596 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Learning At Home

เป็นเวลากว่า 2 ปีที่แล้วที่โลกทั้งใบหยุดชะงัก
เพราะการระบาดของโควิด-19
ทั้งโรงเรียนของน้อง ๆ และที่ทำงานของพ่อ แม่ ผู้ปกครองหลายท่าน
คงจะหยุดให้ Work From Home และ Learning At Home กัน


แต่ปัญหาสำคัญของการ Learning At Home
คือ พ่อแม่เองก็ต้องทำงานในส่วนของ Work From Home
แล้วก็ไม่ได้มีความรู้ที่จะนำมาสอนน้อง ๆ
เพราะสิ่งที่พ่อ แม่ ผู้ปกครองเคยเรียนสมัยเด็ก ๆ ก็ไม่เหมือนสิ่งที่เด็ก ๆ สมัยนี้เรียนรู้แล้ว

 

วันนี้ ทาง Learning For Kidz จึงมีตัวอย่างหมวดความรู้
ที่จะทำให้พ่อ แม่และผู้ปกครอง เข้าใจการเรียนการสอนในยุคนี้มากขึ้น
และได้รู้ว่า น้อง ๆ ควรจะได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง
ก่อนที่โควิด-19 จะหายและกลับเข้าไปโรงเรียนจริง ๆ

 
ทักษะพัฒนาการทางร่างกาย

          เป็นทักษะพื้นฐานสำหรับเด็ก ๆ ที่เขาจะได้ออกกำลังแขนขา
ของเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการในด้านนี้ เป็นของเล่นง่าย ๆ
เช่น ลูกบอล ตุ๊กตานุ่ม ๆ ที่เขาจะสามารถโยน ขว้างปา โดยไม่เป็นอันตรายได้

 
  

สำหรับเด็กเล็กมาก ๆ ในยุคนี้จะมีของเล่นที่ได้รับความนิยมและผลิตออกมามากมาย
คือ ของเล่นพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เน้นนิ้วมือ
เหมาะกับช่วงวัยที่เริ่มหยิบจับ ฝึกหัดใช้ดินสอ ระบายสี เขียนหนังสือ

  
  
 

ทักษะการคำนวณ

          การคำนวณเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้
เพื่อจะต่อยอดไปยังศาสตร์อื่น ๆ ในอนาคต
สำหรับเด็กเล็ก ควรจะฝึกให้เขาเล่นของเล่นที่สอนเรื่องการคำนวณบวกลบง่าย ๆ
การนับเลข การชั่ง ตวง วัด การเรียงลำดับ
แล้วค่อย ๆ พัฒนาไปในทางที่ลึกขึ้น เช่น การเรียนรู้เรื่องเวลา นาฬิกา

   

ทักษะทางภาษา
(ทั้งภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ)

          ในยุคนี้ พ่อแม่มักสอนภาษาให้ลูกคู่กัน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ภาษาหนึ่งเป็นภาษาที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
อีกภาษาเป็นภาษาสากลที่สามารถใช้สื่อสารได้ทั่วโลก
ซึ่งถ้าเขามีพื้นฐานก็จะสามารถต่อยอดไปในอนาคตได้
 
          สำหรับเด็ก ๆ ควรให้เขาเรียนรู้จักตัวอักษร
การเรียงลำดับตัวอักษร ก – ฮ, A - Z
คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรต่าง ๆ
สอนคำศัพท์ง่าย ๆ ให้เขารู้สึกรักและสนุกไปกับตัวอักษร
 
  
 

ทักษะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ถือเป็นศาสตร์เปลี่ยนโลก
ที่มนุษย์เรามักได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ
จากการทดลอง พิสูจน์ ค้นหาคำตอบ
การฝึกให้เด็ก ๆ ไปลองเล่นของเล่นเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์
ให้เขาได้เรียนรู้ตรรกะ เหตุและผล การทดลองต่าง ๆ รู้จักธรรมชาติ
กฎของธรรมชาติ การสังเกต ตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบที่มีหลักฐาน
จะทำให้เขามีใจรักและอาจเป็นว่าที่นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยก็ได้


   

ทักษะการเข้าสังคม

          มนุษย์เป็นสัตว์สังคม และเป็นธรรมชาติของเด็ก ๆ ที่อยากจะเล่นกับเพื่อน ๆ วัยเดียวกัน
เด็ก ๆ อาจมีนิสัยที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝน เช่น การแย่งของเล่น
การเล่นรุนแรงโดยไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะเจ็บ การเอาแต่ใจตัวเอง
การไม่รู้จักแพ้รู้จักชนะ การตื่นกลัวคนแปลกหน้า
ซึ่งอาการเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ ผ่านการฝึกให้เขาเล่นเครื่องเล่นที่เล่นกันเป็นกลุ่ม
โดยมีพ่อ แม่และผู้ปกครอง คอยให้คำแนะนำสั่งสอนเขา
เฝ้าดูพฤติกรรมเวลาเขาเล่นกับเพื่อน ๆ


     

ทักษะด้านจินตนาการ

          วัยเด็กเป็นวัยที่จินตนาการของเขากำลังเบ่งบาน
การให้เขาได้เล่นในสิ่งที่เป็นบทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง
การสวมบทบาทเป็นคนอาชีพต่าง ๆ
จะทำให้เขาสนุกสนานเพลิดเพลินและมีจินตนาการที่ต่อยอดได้ไกล


   

ทักษะพัฒนาการทางด้านอารมณ์

          พัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กเล็ก จะส่งผลต่อเขาในอนาคตไปตลอดชีวิต
การฝึกให้เขาเป็นเด็กที่มีอารมณ์ร่าเริง มีความสุข มองโลกในแง่ดี
ยิ้มง่าย เป็นเรื่องที่ดี และฝึกให้เขารู้ว่า ควรกลัว ควรระวังอะไร
ถ้าโกรธ เสียใจ ผิดหวัง ต้องจัดการอย่างไร อารมณ์ไหนเป็นอารมณ์ที่ควรส่งเสริม
อารมณ์ไหนเป็นอารมณ์ที่ควรแสดงออกมาให้น้อย


   

ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม กิริยามารยาท

          และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด การปลูกฝังเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม
กิริยามารยาท เป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ อาจไม่ต้องลงลึกถึงขั้นสอนเรื่องศาสนา
แต่ควรให้เขารู้ว่า สิ่งใดเป็นพฤติกรรมของเด็กดี
สิ่งใดเป็นพฤติกรรมที่ควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำ สอนให้เขารู้จักทักทาย
ยกมือไหว้ พูดจามีหางเสียง ไม่เดินข้ามคนอื่น ฯลฯ
  
   
 

Powered by MakeWebEasy.com