Learning At Home เรียนรู้อยู่กับบ้าน จนกว่าจะผ่าน Covid-19

Last updated: 2021-08-10  |  699 Views  | 

Learning At Home

เป็นเวลากว่า 2 ปีที่แล้วที่โลกทั้งใบหยุดชะงัก เพราะการระบาดของโควิด-19 ทั้งโรงเรียนของน้อง ๆ และที่ทำงานของพ่อ แม่ ผู้ปกครองหลายท่านคงจะหยุดให้ Work From Home และ Learning At Home กัน

แต่ปัญหาสำคัญของการ Learning At Home คือ พ่อแม่เองก็ต้องทำงานในส่วนของ Work From Home แล้วก็ไม่ได้มีความรู้ที่จะนำมาสอนน้อง ๆ เพราะสิ่งที่พ่อ แม่ ผู้ปกครองเคยเรียนสมัยเด็ก ๆ ก็ไม่เหมือนสิ่งที่เด็ก ๆ สมัยนี้เรียนรู้แล้ว

 

วันนี้ ทาง Learning For Kidz จึงมีตัวอย่างหมวดความรู้

ที่จะทำให้พ่อ แม่และผู้ปกครอง เข้าใจการเรียนการสอนในยุคนี้มากขึ้น

และได้รู้ว่า น้อง ๆ ควรจะได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง

ก่อนที่โควิด-19 จะหายและกลับเข้าไปโรงเรียนจริง ๆ

 

ทักษะพัฒนาการทางร่างกาย

          เป็นทักษะพื้นฐานสำหรับเด็ก ๆ ที่เขาจะได้ออกกำลังแขนขา ของเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการในด้านนี้ เป็นของเล่นง่าย ๆ เช่น ลูกบอล ตุ๊กตานุ่ม ๆ ที่เขาจะสามารถโยน ขว้างปา โดยไม่เป็นอันตรายได้

 

สำหรับเด็กเล็กมาก ๆ ในยุคนี้จะมีของเล่นที่ได้รับความนิยมและผลิตออกมามากมาย คือ ของเล่นพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เน้นนิ้วมือ เหมาะกับช่วงวัยที่เริ่มหยิบจับ ฝึกหัดใช้ดินสอ ระบายสี เขียนหนังสือ

 

ทักษะการคำนวณ

          การคำนวณเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้ เพื่อจะต่อยอดไปยังศาสตร์อื่น ๆ ในอนาคต สำหรับเด็กเล็ก ควรจะฝึกให้เขาเล่นของเล่นที่สอนเรื่องการคำนวณบวกลบง่าย ๆ การนับเลข การชั่ง ตวง วัด การเรียงลำดับ แล้วค่อย ๆ พัฒนาไปในทางที่ลึกขึ้น เช่น การเรียนรู้เรื่องเวลา นาฬิกา

 

ทักษะภาษา ทั้งภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ

          ในยุคนี้ พ่อแม่มักสอนภาษาให้ลูกคู่กัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาหนึ่งเป็นภาษาที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน อีกภาษาเป็นภาษาสากลที่สามารถใช้สื่อสารได้ทั่วโลก ซึ่งถ้าเขามีพื้นฐานก็จะสามารถต่อยอดไปในอนาคตได้

 

          สำหรับเด็ก ๆ ควรให้เขาเรียนรู้จักตัวอักษร การเรียงลำดับตัวอักษร ก – ฮ, A - Z คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรต่าง ๆ สอนคำศัพท์ง่าย ๆ ให้เขารู้สึกรักและสนุกไปกับตัวอักษร

 

ทักษะวิทยาศาสตร์

          วิทยาศาสตร์ถือเป็นศาสตร์เปลี่ยนโลก ที่มนุษย์เรามักได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการทดลอง พิสูจน์ ค้นหาคำตอบ การฝึกให้เด็ก ๆ ไปลองเล่นของเล่นเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ให้เขาได้เรียนรู้ตรรกะ เหตุและผล การทดลองต่าง ๆ รู้จักธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ การสังเกต ตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบที่มีหลักฐาน จะทำให้เขามีใจรักและอาจเป็นว่าที่นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยก็ได้

 

ทักษะการเข้าสังคม

          มนุษย์เป็นสัตว์สังคม และเป็นธรรมชาติของเด็ก ๆ ที่อยากจะเล่นกับเพื่อน ๆ วัยเดียวกัน เด็ก ๆ อาจมีนิสัยที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝน เช่น การแย่งของเล่น การเล่นรุนแรงโดยไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะเจ็บ การเอาแต่ใจตัวเอง การไม่รู้จักแพ้รู้จักชนะ การตื่นกลัวคนแปลกหน้า ซึ่งอาการเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ ผ่านการฝึกให้เขาเล่นเครื่องเล่นที่เล่นกันเป็นกลุ่ม โดยมีพ่อ แม่และผู้ปกครอง คอยให้คำแนะนำสั่งสอนเขา เฝ้าดูพฤติกรรมเวลาเขาเล่นกับเพื่อน ๆ

 

ทักษะด้านจินตนาการ

          วัยเด็กเป็นวัยที่จินตนาการของเขากำลังเบ่งบาน การให้เขาได้เล่นในสิ่งที่เป็นบทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง การสวมบทบาทเป็นคนอาชีพต่าง ๆ จะทำให้เขาสนุกสนานเพลิดเพลินและมีจินตนาการที่ต่อยอดได้ไกล

 

ทักษะพัฒนาการทางด้านอารมณ์

          พัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กเล็ก จะส่งผลต่อเขาในอนาคตไปตลอดชีวิต การฝึกให้เขาเป็นเด็กที่มีอารมณ์ร่าเริง มีความสุข มองโลกในแง่ดี ยิ้มง่าย เป็นเรื่องที่ดี และฝึกให้เขารู้ว่า ควรกลัว ควรระวังอะไร ถ้าโกรธ เสียใจ ผิดหวัง ต้องจัดการอย่างไร อารมณ์ไหนเป็นอารมณ์ที่ควรส่งเสริม อารมณ์ไหนเป็นอารมณ์ที่ควรแสดงออกมาให้น้อย

 

ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม กิริยามารยาท

          และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด การปลูกฝังเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม กิริยามารยาท เป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ อาจไม่ต้องลงลึกถึงขั้นสอนเรื่องศาสนา แต่ควรให้เขารู้ว่า สิ่งใดเป็นพฤติกรรมของเด็กดี สิ่งใดเป็นพฤติกรรมที่ควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำ สอนให้เขารู้จักทักทาย ยกมือไหว้ พูดจามีหางเสียง ไม่เดินข้ามคนอื่น ฯลฯ

Powered by MakeWebEasy.com