BACK TO SCHOOL แนะนำของเล่นเสริมความรู้วิชาต่าง ๆ ก่อนเปิดเทอม (1)

Last updated: 2021-06-18  |  233 Views  | 

BACK TO SCHOOL แนะนำของเล่นเสริมความรู้วิชาต่าง ๆ ก่อนเปิดเทอม (1)

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับช่วงเวลาแห่งการเปิดภาคเรียนใหม่

ที่เด็ก ๆ จะได้กลับไปโรงเรียนอีกครั้ง

แม้ในชั้นเรียนของเด็กเล็กส่วนใหญ่

จะเน้นกิจกรรมและการเล่น มากกว่าการเรียนเนื้อหาวิชาการหนัก ๆ

 

แต่ถ้าพ่อ แม่และผู้ปกครอง

มีของเล่นที่สามารถเตรียมฝึกให้น้อง ๆ มีทักษะต่าง ๆ

เพื่อสำหรับต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตก็จะดีไม่น้อย

มีเผื่อไว้สำหรับให้น้อง ๆ ได้เล่นหลังจากเลิกเรียน

 

วันนี้ ทาง Learning For Kidz จะมาแนะนำของเล่นเสริมพัฒนาการ

ที่สามารถเสริมสร้างทักษะวิชาต่าง ๆ ให้น้อง ๆ ได้มีความรู้พื้นฐานได้

 

ของเล่นเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์

          เรื่องของตัวเลขและการคิดคำนวณ หากเราฝึกให้น้อง ๆ รู้จักและรักในตัวเลข จำนวน และการคิดคำนวณ เขาก็จะมีทักษะในด้านนี้เป็นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ต้องการในยุคทุกสมัย หากเขาได้สนุกกับของเล่นที่เกี่ยวกับการคำนวณ จะทำให้เรารักในตัวเลข และไม่รู้สึกอึดอัด ยาก เมื่อได้เจอกับวิชาการคำนวณ

          ตัวอย่างของเล่นเสริมทักษะคณิตศาสตร์ (เรียงตามลำดับซ้ายไปขวา บนลงล่าง)

               

MathLink Cubes Early Math Activity Set / Pan Balance Jr. / Time Activity Set
IQ184 STEM Explorers MathLink Buiders / ED045 Teaching Cash Register

ฯลฯ

 
สามารถดูของเล่นชิ้นอื่น ๆ ในหมวดตัวเลขและการคำนวณ > ได้ที่นี่ <

 

ของเล่นเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ

          เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญ ที่ถ้ามีติดตัวไว้ ย่อมได้เปรียบ เพราะสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้ทั่วโลก สำหรับเด็กเล็ก การให้เขาเริ่มต้นสนุกกับภาษาอังกฤษ ตัวอักษร A-Z ฝึกเรียนรู้คำศัพท์ง่าย ๆ จับคู่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กได้ถูก ซึ่งมีของเล่นหลายชิ้นที่สอนให้น้อง ๆ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ยกตัวอย่างตามข้างล่างนี้เลยครับ (เรียงตามลำดับซ้ายไปขวา บนลงล่าง)

-       IQ148 Alphabet Acorn Set

-       IQ149 Alphabet Alligators

-       IQ165 Alphabet Marks The Spot Floor Mat

-       IQ188 Alpha Pops

ฯลฯ

 

สามารถดูของเล่นชิ้นอื่น ๆ ในหมวดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ >ได้ที่นี่<

ของเล่นเสริมทักษะวิชาวิทยาศาสตร์

          วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญสำหรับโลกยุคใหม่ หากน้อง ๆ ชอบกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ จะทำให้เขาเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบ เฉลียวฉลาด รู้จักการสังเกต คิดวิเคราะห์ ของเล่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น (เรียงตามลำดับซ้ายไปขวา บนลงล่าง)

-       IQ153 Tumble Trax Magnetic Marble Run

-       SC532 Jumbo Magmifiers with Stand

-       SC539 GeoSafari Motorized Solar System

-       IQ167 Intlatable Solar System Set

ฯลฯ

 

สามารถดูของเล่นชิ้นอื่น ๆ ในหมวดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ >ได้ที่นี่<

 

คงจะดีไม่น้อยเลยนะครับ ถ้าของเล่นที่น้อง ๆ ได้เล่น

จะสร้างความสนุกเพลินเพลิน ควบคู่การได้ฝึกทักษะความรู้ได้ด้วย

 

ในบทความหน้า ทางเราจะพาไปรู้จักของเล่นที่ฝึกทักษะวิชาอื่น ๆ อีก

ห้ามพลาดเลยนะครับ

 

Powered by MakeWebEasy.com