My First 12x Dual Eyes Telescope

Attribute:

SKU : SC522

กล้องโทรทรรศน์กับดีไซน์ที่เจ้าตัวน้อยจะต้องชื่นชอบ มีกำลังขยาย 15 เท่า มีกระบอกตาคู่ ให้เด็กใช้ได้ง่าย...

Categories : Category Science Ages 3 Years +

Brand : EDU-TOYS

Share

กล้องโทรทรรศน์กับดีไซน์ที่เจ้าตัวน้อยจะต้องชื่นชอบ
มีกำลังขยาย 15 เท่า มีกระบอกตาคู่ ให้เด็กใช้ได้ง่าย
มีคู่มือใช้งานและหนังสือกิจกรรม
Powered by MakeWebEasy.com