Create-a-Space Storage Center

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : IQ198

สะดวกง่ายดายในการเก็บและใช้เครื่องเขียนหลากหลาย ประกอบด้วยถาดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม. และกล่องบรรจุหลากสี จำนวน 8 กล่อง...

แบรนด์ : LEARNING RESOURCES

Share

 

 

สะดวกง่ายดายในการเก็บและใช้เครื่องเขียนหลากหลาย
ประกอบด้วยถาดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม.
และกล่องบรรจุหลากสี จำนวน 8 กล่อง (ถอดเข้าออกจากถาดใหญ่ได้)

 

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com