Handy Maze

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : WT458

ให้เด็กได้ฝึกสมาธิ และใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการบังคับทิศทางของลูกแก้วเพื่อผ่านเส้นทางวงกต...

แบรนด์ : GoGo Toys

Share

กระดานวงกตแบบมือถือฝึกสมาธิ

ให้เด็กได้ฝึกสมาธิ
และใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการบังคับทิศทางของลูกแก้ว
เพื่อผ่านเส้นทางวงกต

Powered by MakeWebEasy.com