Best Seller

Translucent Waterway with Water Wheels

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : IQ196

ชุดท่อส่งน้ำพลาสติกใสหรรษา (มี 222 ชิ้น) บรรจุในกล่องสวยงาม 2 กล่อง กล่องใหญ่บรรจุ 150 ชิ้น (F01): - ท่อตรง 45 ชิ้น (เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.3 ซม. สูง 7 ซม.) - ท่อรูปตัว L 45 ชิ้น - ท่อรูปตัว T 15 ชิ้น...

แบรนด์ : JOYNPLAY

Share

ชุดท่อส่งน้ำพลาสติกใสหรรษา 222 ชิ้น (IQ196)

บรรจุในกล่องสวยงาม 2 กล่อง

กล่องใหญ่บรรจุ 150 ชิ้น (F01):
- ท่อตรง 45 ชิ้น (เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.3 ซม. สูง 7 ซม.)
- ท่อรูปตัว L 45 ชิ้น
- ท่อรูปตัว T 15 ชิ้น
- ท่อรูปกากบาท 15 ชิ้น
- กรวย 2 ชิ้น (เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ซม. สูง 6 ซม.)
- ฐาน 6 ชิ้น
- กังหันน้ำ 3 ชิ้น
- เหยือก 1 ชิ้น
- ตัวบล็อก 18 ชิ้น

กล่องเล็กบรรจุ 72 ชิ้น (F02):
- ท่อตรง 21 ชิ้น
- ท่อรูปตัว L 21 ชิ้น
- ท่อรูปตัว T 7 ชิ้น
- ท่อรูปกากบาท 7 ชิ้น
- กรวย 1 ชิ้น ฐาน 3 ชิ้น กังหันน้ำ 2 ชิ้น ตัวบล็อก 10 ชิ้น

เหมาะสำหรับเด็ก 3 ปี+

Powered by MakeWebEasy.com