Reading Rods® Prefixes, Suffixes, and Root Words: Individual Kit, Set of 107

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AA158

ชุดแท่งเรียนรู้การอ่าน คำนำหน้า คำต่อท้ายและรากศัพท์ สำหรับช่วยผู้เรียนเสริมสร้าง ฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะสำคัญในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ มีความรู้ในเรื่องส่วนต่างๆ ของคำศัพท์ ช่วยเพิ่มพูนทักษะให้ผู้เรียนเข้าใจในการถอดความหมาย ...

หมวดหมู่ : สินค้ามาใหม่

แบรนด์ : HAND2MIND

Share

ชุดแท่งเรียนรู้การอ่าน คำนำหน้า คำต่อท้ายและรากศัพท์ สำหรับช่วยผู้เรียนเสริมสร้าง
ฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะสำคัญในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ มีความรู้
ในเรื่องส่วนต่างๆ ของคำศัพท์ ช่วยเพิ่มพูนทักษะให้ผู้เรียนเข้าใจในการถอดความหมาย
และเข้าใจอย่างลึกซึ้งในคำศัพท์ที่ซับซ้อน การทำกิจกรรมในชุดคำศัพท์จะครอบคลุมถึง
การสร้างคำ การอ่านและการเขียนคำศัพท์ ด้วยการใช้คำนำหน้า (Prefixes) ส่วนต่อท้ายของคำ
(Suffixes) รากของคำ (Roots) และฐานของคำ (Bases) ในการถอดความหมายของคำศัพท์ยากๆ
มีการกำหนดสีของคำหน้าและส่วนต่อท้าย รากศัพท์ของคำกรีก ละติน คำศัพท์พื้นฐานของภาษาอังกฤษ
และแท่งคำศัพท์ จะช่วยให้ผู้เรียนสังเกต แยกแยะความแตกต่างได้รวดเร็ว ใช้อุปกรณ์ 1 ชุด ต่อผู้เรียน 1 คน
หรือจะใช้เรียนรู้เป็นกลุ่มก็ได้เช่นกัน

เป้าหมายหลัก...

-สร้างคำนามพหูพจน์ และการผันคำกริยา
-การเพิ่มคำหน้าและคำต่อท้าย ให้กับคำฐานภาษาอังกฤษ
-การสร้างคำที่ซับซ้อนโดยการรวมคำนำหน้าและส่วนต่อท้ายด้วยรากศัพท์ภาษากรีกและละติน

ในชุดประกอบด้วย...

-ชุดแท่งการอ่าน ลักษณะทรงลูกบาศก์
-หนังสือพลิกอ่าน ใช้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ คำหน้า คำต่อท้าย รากศัพท์
-คู่มือแนะนำ
-กระเป๋าบรรจุอเนกประสงค์

Powered by MakeWebEasy.com